www.daatart.co.ilwww.daatart.co.il

בלאק פריידי – 35% הנחה על כל החנות | קוד קופון: BlackFriday | בתוקף עד 30.11.20

הבלוג של דעת

עירייה ממליצה

חברת דעת-מוסיקה ושילוב אמנויוית הינה ספק חוגי המוסיקה בגני הערייה שלנו המשובים שמתקבלים מהגננות משקפים תמונה מצליחה של חוגי המוסיקה והסיפורים בגנים המדריכים שמעבירים את

קרא עוד »

מנהלת תחום גיל הרך ממליצה

מכללת דעת-מוסיקה ושילוב אמנויות מספקים לנו חוגי מוסיקה וסיפורים בהצלחה מרובה בגני עירייה במתכונת קייטנות וצהרונים. המורים שמעבירים את החוגים מטעם “דעת” מספקים חוגים עשירים

קרא עוד »

גן ממליץ

תודה על מסיבת חנוכה נהדרת! לאחר חששות רבים משיתוף פעולה של הילדים נוכחנו לדעת שהילדים הפנימו כל צליל ותנועה במהלך השיעורים. הם שיתפו פעולה נהדר,

קרא עוד »

עירייה ממליצה

חברת דעת-מוסיקה ושילוב אמנויוית הינה ספק חוגי המוסיקה בגני הערייה שלנו המשובים שמתקבלים מהגננות משקפים תמונה מצליחה של חוגי המוסיקה והסיפורים בגנים המדריכים שמעבירים את

קרא עוד »

מנהלת תחום גיל הרך ממליצה

מכללת דעת-מוסיקה ושילוב אמנויות מספקים לנו חוגי מוסיקה וסיפורים בהצלחה מרובה בגני עירייה במתכונת קייטנות וצהרונים. המורים שמעבירים את החוגים מטעם “דעת” מספקים חוגים עשירים

קרא עוד »

גן ממליץ

תודה על מסיבת חנוכה נהדרת! לאחר חששות רבים משיתוף פעולה של הילדים נוכחנו לדעת שהילדים הפנימו כל צליל ותנועה במהלך השיעורים. הם שיתפו פעולה נהדר,

קרא עוד »