www.daatart.co.ilwww.daatart.co.il

תקנון האתר

התנאים המפורטים בעמוד זה מהווים הסכם מחייב בין הלקוח באתר לבין “דעת-שילוב אמנויות” להלן: "דעת" או "האתר". השימוש באתר מהווה את הסכמת הלקוח לנשיאה במלוא הסיכון הכרוך ו/או הנובע מהשימוש בו.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי הלקוח באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הלקוח לבין דעת. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שימוש בשירותים המוצעים בו, מהווים את הסכמתך לקבל את התקנון ולנהוג לפיו, לכן, אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנים גם ללשון נקבה.

תנאי תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת ודעת שומרת על זכותה לעדכן ו/או לשנות אותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

הזכות/כשרות להשתמש באתר:

כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן רשאי להירשם לאתר על מנת לבצע רכישות:

המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, באופן ובהיקף התואמים את הרכישות שביצע בפועל. המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא כשיר לביצוע הרכישות ורשאי להתקשר בהן עם האתר.

אסורה הקנייה מתחת לגיל 18.

זכויות יוצרים

האתר מציג שירים, מוסיקה והמלצות לפעילות עם ילדים

זכויות היוצרים הן של האמנים ו/או כל גוף המייצג את האמנים.

תוכן זה נועד להנאת הפרט. ואין לעשות בו בשום אופן שימוש מסחרי.

באתר ניתן לרכוש שיר אחד או חבילה של מספר שירים. באתר ניתן לרכוש צפייה בקורסים מקוונים און ליין

רכישת השירים או הקורסים אינה מקנה לרוכש את הזכות לעשות שימוש מסחרי בתוכן האתר.

באתר מופיעים קישורים לאתרים אחרים, דעת-שילוב אמנויות אינה נושאת בכל אחריות למידע המופיע בהם.

הזמנה באתר:

במידה וזו הזמנתך הראשונה באתר, תתבקש להזין את פרטיך במקום המיועד לכך באתר. ברכישותיך הבאות תזוהה לפי כתובת הדוא”ל.
עליך לוודא כי פרטיך, כפי שהם מופיעים באתר, עדיין מעודכנים. לאחר ביצוע ההזמנה ישלח אליך בדוא”ל אישור על קליטת פרטי הזמנתך. אישור זה אינו מחייב את דעת לספק את המוצרים שהזמנת והינו אך ורק ציון כי פרטי ההזמנה נקלטו. דעת שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק סחורה או לתת שרות..
אישור סופי בדבר ביצוע ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ובדיקת המוצרים שבמלאי.
דעת-שילוב אמנויות אינה מתחייבת שהשירות באתר יינתן ללא הפסקה ו/או יינתן ללא טעויות. ט.ל.ח.
ההזמנה תסופק בתנאי שהמוצר שהזמנת מצוי במלאי ובתנאי שבבעלותך כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלוקו בישראל ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את עסקת הרכישה שביצעת.
כמו כן, קיימת האופציה לתשלום דרך PAYPAL .
רכישת שירים וקורסים: לאחר אישור התשלום מחברת האשראי או PAYPAL- ישלח אליך למייל השיר/הסרטון אותו רכשת.

השימוש בשיר /בסרטון הוא אישי ומיועד לשימוש אישי של הרוכש בלבד. אין לרוכש הזכות להעביר או לעשות שימוש מסחרי בתוכן הנרכש.

אם המוצרים שהזמנת אזלו מהמלאי למרות שהם מופיעים באתר ו/או שחברת האשראי לא אישרה את חיובך, דעת אינה תהיה מחויבת לאספקת המוצרים בהזמנה. במקרה זה תשלח אליך הודעה מתאימה בדוא”ל וכרטיס האשראי יזוכה בהתאם.
דעת שומרת לעצמה את הזכות להימנע מלתת שירות, בכל מקרה בו היא סבורה כי אופן השימוש באתר מפר הוראות הסכם זה.
במידה ולא קיבלת אישור על קליטת ההזמנה בתוך יומיים מביצועה, יש להניח כי ההזמנה לא הגיעה אל דעת. במקרה זה אנא פנה באמצעות דוא”ל

 idaatart@gmail.com  או בטלפון ל 052-6260234

אם הפרטים שמסרת בעת ביצוע ההזמנה יתגלו כשגויים, דעת אינה מחויבת להגעת המוצרים אל הלקוח. במקרה שהמוצרים יחזרו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחוייב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
אם חויבת בטעות, הנך מתבקש להודיע על כך בהקדם האפשרי ודעת תטפל בזיכוי המתאים.

דעת-שילוב אמנויות תשלח אליך מידע, המלצות ומבצעים, בנוסף , תהיה רשאית לשלוח אליך מדי פעם פרסומות מגופים מסחריים נבחרים. במידה ואינך מעוניין בקבלת דוא”ל כזה הסר את עצמך מרשימת הדיוור ע”י לחיצה על “הסרה מרשימת מתפוצה“ בתחתית המייל.

זמן אספקה:

מועד אספקת המוצרים הוא בתוך שבוע עד עשרים ואחד ימי עסקים ממועד אישור משלוח ההזמנה ע”י דעת. זמן אספקת המוצרים יחושב על פי ימי העסקים ראשון עד חמישי ואינו כולל את שישי, שבת, ערבי חג וחג.
במידה ולא תתקבל החבילה בתוך 15 יום מיום אישור ההזמנה, עליך להודיע על כך באמצעות דוא”ל  idaatart@gmail.com  או בטלפון ל 052-6260234

דעת-שילוב אמנויות לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה (תקלות במחשב, השבתות שירותי הדואר וכו’).

מחירים:

המחירים המוצגים כוללים מע”מ. המחירים באתר הינם , דעת שומרת את הזכות לשנות מחיר שמופיע באתר ללא הודעה מראש וללא הסבר.

מנגנון הסליקה הינו מנגנון אוטומטי.
המחיר הסופי שיחוייב הוא המחיר שיופיע באישור ההזמנה שישלח למייל הלקוח. ביטול הזמנה של מוצר אפשרי כל עוד ההזמנה לא נשלחה.
עלות המשלוח מופיעה בעמוד הרכישה ואינה כוללת משלוחים כבדים במיוחד. במקרה כזה מחיר משלוח החבילה יקבע ע”י צוות האתר בהתאם למשקל החבילה, בלי קשר לעלות המשלוח כפי שנרשמה בהזמנה. בכל מקרה מסוג זה דעת תיידע את הלקוח לפני שליחת ההזמנה.

תשלומים:

ניתן לשלם דרך כרטיסי אשראי או דרך PAYPAL בכפוף לתנאי החברה.

הפסקת השירות מטעם האתר "דעת-שילוב אמנויות"

דעת-שילוב אמנויות שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע רוכש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של הרוכש. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה. הרוכש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; הרוכש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; הרוכש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בדעת ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו; אם לפי דעת החברה, בכוונת הרוכש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה הרוכש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו. מחמת "כוח עליון", אין באפשרות דעת לבצע ניהול תקין של האתר, לספק לרוכש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית דעת לבטל את העסקה או להציע לרוכש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור דעת לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם לרוכש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

פרטיות

המידע שמתקבל באתר אודות הגולש/ הרוכש משמש לצורך הרשמה, קבלת מידע או רכישה באתר דעת-שילוב אמנויות.

דעת-שילוב אמנויות מתחייבת לא להעביר אותו לאף גורם אחר, למעט מקרה של פנייה לבית המשפט עקב הפרת חוקי האתר מצד הגולש/הרוכש.

שיפוי

האתר שומר לעצמו את הזכות לפרסם את פרטיך לצורך הליך משפטי במידה ותפר את אחד התנאים שלעיל.

סמכות שיפוט

בגלישה באתר הנך מסכים לתוקף מסמך זה לגביך לצורך נתינת הדין במערכת בתי המשפט בישראל.

הנך מתחייב לשפות את האתר ועובדיו בעקבות תביעה, נזק או הפסד שייגרם לאתר לרבות הוצאת טרחת עורך דין בעקבות הפרה של אחד התנאים המפורטים לעיל מצדך.

ביטולים והחזרות:

ביטול רכישת שיר או שיעור מקוון און ליין:

אין ביטול הרכישה של שירים וסרטונים מקוונים און ליין. לא תתאפשר ביטול עסקה לאחר הרכישה.

באתר יש שירים חינמיים להתרשמות הרוכש לפני ביצוע הרכישה.

על הרוכש חלה האחריות לבדוק בשירים החינמיים שאכן הם לשביעות רצונו.

ביטול רכישת מוצר:

לקוח רשאי להחזיר את המוצר/ים שרכש סגורים באריזתם המקורית בלבד (סגור כפי שהתקבל המוצר). כדי להחזיר את המוצרים יש לשלוח אותם (עלות המשלוח תחול על הלקוח) בצירוף החשבונית שקיבלת לכתובת הבאה: שלמה המלך 62/4 נתניה 4226839

את המוצר ניתן להחזיר עד 14 יום מיום קבלת המוצר ודמי ביטול יהיו בסך  5% מהעסקה או 100 ש”ח הנמוך ביניהם. לא ניתן  להחזיר או להחליף מוצר שאריזתו המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהוא פגום. במקרה זה  רשאי הלקוח לשלוח את המוצר בצירוף החשבונית או להגיע למשרד ולקבל בשנית את אותו המוצר על פי הזמנתך המקורית (תקין).
כל הפריטים המסופקים ע”י דעת נשלחים כשהם מצויים במצב תקין המאפשר שימוש. דעת אינה נושאת באחריות לטיב המוצר, מפני שהיא איננה מייצרת אותו. במקרה שרכשת מוצר פגום, זכותך היחידה היא להחליפו במוצר זהה תקין. דעת לא תישא באחריות כלפיך בגין תקלות או שיבושים במשלוח. לא נישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך בשל איחורים באספקה או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו לך היו פגומים.

כל שאלה ניתן להפנות לצוות שלנו בדוא”ל idaatart@gmail.com  או בטלפון ל 052-6260234

תודה,

דעת-שילוב אמנויות

הרשמה לקבלת עדכונים ומבצעים במייל:

* שליחת הפרטים מהווה הסכמה לקבלת תוכן פרסומי, מבצעים ומתנות במייל/SMS.

© 2021 כל הזכויות שמורות | האתר נבנה על ידי sitelab

מלאו את הטופס כאן כדי לקבל יעוץ מאיתנו